{!title

Riebiņu novada iedzīvotāji aktīvi iesaistās projekta aktivitātēs

Riebiņu novada iedzīvotāji aktīvi iesaistās projekta aktivitātēs

Riebiņu novada dome kopš 2017. gada 16. jūnija īsteno projektu “Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1. kārta”. Projekta ietvaros novembrī un decembrī tika organizētas ekonomiska uztura pagatavošanas nodarbības. Nodarbību laikā iedzīvotāji tika informēti par veselīga uztura pielietošanu ikdienā, kā arī kopā ar nodarbību vadītāju tika praktiski gatavoti veselīgi ēdieni. Nodarbības notika Silajāņu KN, Galēnu KN, Sīļukalna KN, Stabulnieku KN, Riebiņu KC un Kastīres bibliotēkā.

Kopš septembra, aktīvi tiek īstenotas fiziskās projekta aktivitātes – vingrošanas un nūjošanas nodarbības, kas notika Riebiņos, Rušonas pagastā un Stabulnieku pagastā. Deja kā pozitīvu emociju lādiņš - zumbas dejas nodarbības aktīvi notiek gan Riebiņos, gan Aglonas stacijā. Kā arī jogas nodarbības notiek Galēnos un Sīļukalnā. Ikviens novada iedzīvotājs veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumus rīkotajos pasākumos var piedalīties bezmaksas.

Aicinām ikvienu sekot līdzi informācijai gan mājas lapā www.riebini.lv , gan sociālajos tīklos un piedalīties rīkotajos pasākumus bez maksas.


Attīstības un plānošanas daļa