{!title

Riebiņu novadā ir pabeigti pirmie grants ceļi, pārējos turpinās pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana

Riebiņu novadā ir pabeigti pirmie grants ceļi, pārējos turpinās pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana

Riebiņu novada pašvaldība jau 2017 .gadā ir uzsākusi Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošanai, arī 2019. gadā turpināsies četru pašvaldības autoceļu būvdarbi.

 

Projektu mērķis -  nodrošināt kvalitatīvas pārvietošanās iespējas novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem, uzlabojot Riebiņu novada grants seguma autoceļu infrastruktūras stāvokli, līdz ar to veicinot apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām.

 

Pašvaldības autoceļu pārbūves darbi pabeigti šādiem objektiem:

 

Projekta Nr. Nr.17-03-A00702-000001 “Riebiņu novada Silajāņu pagasta pašvaldības autoceļu Nr. 9 Kotlerova – Latviešu Baltbārži km 0.00 – 2.50 un Nr. 7 Antāni – Kotlerova km 1.20 – 2.10 pārbūve”  ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.: Nr. 9 Kotlerova – Latviešu Baltbārži km 0.00 – 2.50 un Nr. 7 Antāni – Kotlerova km 1.20 – 2.10, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 3.40 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 253345.29 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 228010.76 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 25334.53 EUR. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs: VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”.

 

Projekta Nr. 17-03-A00702-000005  “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr.35 Lubāni-Spuldzeņi-Rušona km 0.00-1.82 pārbūve”  ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.: 35 Lubāni-Spuldzeņi-Rušona km 0.00-1.82, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 1.82 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 155216.76 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 130147.81 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 25068.95 EUR. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs: SIA “RIVIERA L”.

 

Pašvaldības autoceļu pārbūves darbi, kurus plānots pabeigt 2018. gadā:

 

Projekta Nr. Nr.17-03-A00702-000065 “Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 7 Riebiņi - Kalnacki km 0,795-3,420 pārbūve” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.: Nr. 7 Riebiņi - Kalnacki km 0,795-3,420, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 2.625 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 220545.50 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 196391.49 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 24154.01 EUR. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs: SIA “E Būvvadība”.

Projekta Nr. Nr.17-03-A00702-000063 “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 20 Kliškovas-Sededži-Stupāni km 0,00-1,10 un Nr. 42 Kliškovas-Sededži km 1,76-2,46 pārbūve” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļu Nr. 20 Kliškovas-Sededži-Stupāni km 0,00-1,10 un Nr. 42 Kliškovas-Sededži km 1,76-2,46, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 1.80 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 190233.79 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 168852.65 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 21381.14 EUR. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs: SIA “E Būvvadība”.

 

Pašvaldības autoceļu pārbūves darbi 2019. gadā turpināsies šādiem objektiem:

 

Projekta Nr. 18-03-A00702-000005 “Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr.3 Soboļevka-Maltas Trūpi km 0.00-2.00 pārbūve” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.: Nr.3 Soboļevka-Maltas Trūpi km 0.00-2.00, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 2.00 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 287080.46 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 258372.41 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 28708.05 EUR. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs: SIA “RIVIERA L”.

 

Projekta Nr. 18-03-A00702-000003 “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.4 Stabulnieki-Pastari km 0.00-3.43 pārbūve”, ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.: Nr.4 Stabulnieki-Pastari km 0.00-3.43, Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 3.43 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 362052.75 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 311634.83 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 50417.92 EUR. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs: SIA “Alņi AS”.

 

 Projektam Nr. 18-03-A00702-000004 “Riebiņu novada Sīļukalna pagasta pašvaldības autoceļa Nr.18 Teilāni-Grāvuļi-Straujupe km 0.550-2.820 pārbūve”, ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.18 Teilāni-Grāvuļi-Straujupe km 0.550-2.820, Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 2.27 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 284471.62 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 253076.63 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 31394.99 EUR. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs: SIA “Alņi AS”.

 

Projektam  Nr.18-03-A00702-000069 “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr.51 Lauku iela km 0.00-0.68 pārbūve” ”, ietvaros paredzēts veikt pašvaldības autoceļa Nr.51 Lauku iela km 0.00-0.68 Riebiņu novada Rušonas pagasta pārbūvi 0.68 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 182803.98 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 110490,65 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 72313.33 EUR. Šim pašvaldības autoceļam paredzēts arī melnais segums, kurš tiks ieklāts par pašvaldības līdzekļiem. Minēto pašvaldības autoceļa pārbūves darbus veic būvuzņēmējs: SIA “Ošukalns”.

 

Aicinām  autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un neērtībām minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbu laikā!

 

Vairāk informācijas par ELFLA pieejams šeit: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv