{!title

Īstenots Zivju fonda projekts „Laivas motora iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšanai Riebiņu novada ūdenstilpēs”

Īstenots Zivju fonda projekts „Laivas motora iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšanai Riebiņu novada ūdenstilpēs”

Riebiņu novada dome realizējusi Valsts Zivju fonda projektu „Laivas motora iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšanai Riebiņu novada ūdenstilpēs”.

 

Projekta mērķis – iegādāties laivas piekaramo dzinēju 50 ZS, līdz ar to paaugstinot zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitāti Riebiņu novada pašvaldības kompetencē esošajos ezeros, kuros notiek licencētā makšķerēšana.

 

Projekta ietvaros tika iegādāts laivas motors HONDA BF50LRTU. Projekta kopējās izmaksas – EUR 6846,00, no kurām EUR 5819,00 Zivju fonda līdzfinansējums un EUR 1027.00 – Riebiņu novada domes līdzfinansējums.

 

Riebiņu novada ūdenstilpnes ir ļoti svarīgas vides tūrisma attīstībai Riebiņu novadā. Pasākumi, ko organizē pašvaldība kā apsaimniekotājs, piemēram, zivju resursu pavairošana, zivju aizsardzības līdzekļu materiāltehniskajās bāzes papildināšana ir būtisks ieguldījums, lai nodrošinātu zivju resursu ilgtspējību pašvaldības publiski pieejamās ūdenstilpēs.