{!title

Papildinājumi aktivitātēm novembrī, decembrī

Papildinājumi aktivitātēm novembrī, decembrī

JOGAS NODARBĪBAS:

SĪĻUKALNĀ: plkst.19.00 -03.11.;07.11.;14.11.;20.11.;27.11.;30.11.;4.12.;7.12.;11.12;14.12.; 18.12
GALĒNOS:  plkst.19.00 - 01.11.;08.11.;15.11.;22.11.;29.11;6.12.;10.12.;13.12;20.12;27.12

NŪJOŠANAS NODARBĪBAS:

KASTĪRĒ: plkst.15.00 17.11.; 24.11.;1.12.;8.12.;15.12.;22.12.

AGLONAS STACIJĀ: plkst.13.00 17.11.; 24.11.;1.12.;8.12.;15.12.;22.12.