{!title

Aktivitātes janvārī

Aktivitātes janvārī

Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/099 "Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1.kārta" ietvaros tiek rīkotas šādas aktivitātes janvāra mēnesī:

VINGROŠANAS NODARBĪBAS:

STABULNIEKOS: Katru OTRDIENU plkst. 18.00 Dravnieku pamatskolas sporta zālē - 15.01.; 22.01.; 29.01.

RIEBIŅOS: PIRMDIEN un CETURTDIEN plkst.19.00 Riebiņu vidusskolas Sporta zālē- 10.01.; 14.01.; 17.01.; 21.01.; 24.01.; 28.01.; 31.01.

 

JOGAS NODARBĪBAS

GALĒNOS:  plkst.19.00 - 17.01.; 24.01.; 31.01.

ZUMBAS NODARBĪBAS:

RIEBIŅOS JAUNIEŠU CENTRĀ plkst. 19.00. - 08.01.; 15.01.; 22.01.; 29.01.

AGLONAS STACIJĀ plkst. 19.00. - 10.01.; 17.01.; 31.01.