{!title

Aktivitātes februārī

Aktivitātes februārī

Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/099 "Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1.kārta" ietvaros tiek rīkotas šādas aktivitātes februāra mēnesī:

VINGROŠANAS NODARBĪBAS:

STABULNIEKOS: Katru OTRDIENU plkst. 18.00 Dravnieku pamatskolas sporta zālē - 05.02.; 12.02.; 19.02.; 26.02.

RIEBIŅOS:  - plkst.19.00 Riebiņu vidusskolas Sporta zālē- 04.02.; 07.02. plkst. 11.30. - 09.02.

Izglītojošas un fiziski aktīvas vingrošanas nodarbības, īpaši senioriem plkst. 16.00. Riebiņu KC 2. stāva zālē - 06.02.; 13.02.; 20.02.; 27.02

 

JOGAS NODARBĪBAS

GALĒNOS:  plkst.19.00 - 07.02.; 14.02.; 21.02.; 28.02.

RIEBIŅOS: plkst. 17.00. Riebiņu KC 2. stāva zālē - 06.02.; 13.02.; 20.02.; 27.02

ZUMBAS NODARBĪBAS:

RIEBIŅOS JAUNIEŠU CENTRĀ plkst. 19.00. - 05.02.; 12.02.; 19.02.; 26.02.

AGLONAS STACIJĀ plkst. 19.00. - 07.02.; 14.02.; 21.02.; 28.02.