{!title

ELFLA projekti

Projekts "Riebiņu kultūras centra rekonstrukcija"

Projekta mērķis - Veikt Riebiņu kultūras centra rekonstrukciju.

Projekta īstenošanas laiks no 2009. gada līdz 2014. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums 157609,94 Eur, pašvaldības finansējums - 1 122 649,54 Eur.

 

Projekts "Riebiņu novada pašvaldības autoceļa Soboļevka - Priževoiti rekonstrukcija"

Projekta mērķis - Rekonstruēt pašvaldības autoceļu Soboļevka - Priževoiti, uzlabojot Riebiņu novada publiskās infrastruktūras kvalitāti, nodrošinot tās atbilstību pieaugošajai satiksmes intensitātei lauku teritorijās, tādējādi veicinot apdzīvotības saglabāšanos.

Projekta īstenošanas laiks no 2011. gada līdz 2013. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums - 121 292,68 Eur, psāvaldības finansējums - 43 126,29 Eur.

 

Projekts "Riebiņu novada pašvaldības autoceļa Krištobi - Meža Mičulīši rekonstrukcija"

Projekta mērķis - rekonstruēt pašvaldības autoceļu Krištobi - Meža Mičulīši, uzlabojot Riebiņu novada publiskās infrastruktūras kvalitāti, nodrošinot tās atbilstību pieaugošajai satiksmes intensitātei lauku teritorijās, tādējādi veicinot apdzīvotības saglabāšanos.

Projekta īstenošanas laiks no 2011. gada līdz 2013. gadam.

Projekta kopējās izmkasas - fonda finansējums 253 061,17 Eur, pašvaldības finansējums - 90 165,51 Eur.

 

Projekts "Riebiņu novada Rušonas pagasta Kastīres ciema Liepu ielas gājēju ietves izbūve, satiksmes organizācijas ceļa zīmju uzstādīšana, apgaismojuma ierīkošana"

Projekta mērķis -  izbūvēt Riebiņu novada Rušonas pagasta Kastīres ciema Liepu ielas gājēju ietvi, uzlabojot Riebiņu novada publiskās infrastruktūras kvalitāti, nodrošinot tās atbilstību pieaugošajai satiksmes intensitātei lauku teritorijās, tādējādi veicinot apdzīvotības saglabāšanos.

Projekta īstenošanas laiks no 2011. gada līdz 2013. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums - 61616,75 Eur, pašvaldības finansējums - 21908,17 Eur.

 

Projekts "Riebiņu novada pašvaldības autoceļa Reiņi - Brokas rekonstrukcija"

Projekta mērķis - rekonstruēt pašvaldības autoceļu Reiņi - Brokas, uzlabojot Riebiņu novada publiskās infrastruktūras kvalitāti, nodrošinot tās atbilstību pieaugošajai satiksmes intensitātei lauku teritorijās, tādējādi veicinot apdzīvotības saglabāšanos.

Projekta īstenošanas laiks no 2011. gada līdz 2013. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums - 41375,52 Eur, pašvaldības finansējums - 14711,30 Eur.

 

Projekts "Riebiņu novada pašvaldības autoceļa Brokas - Jaungaiļi - Bojāru Eriņi - Brokas rekonstrukcija"

Projekta mērķis - rekonstruēt pašvaldības autoceļu Brokas - Jaungaiļi - Bojāru Eriņi - Brokas, tādējādi uzlabojot Riebiņu novada publiskās infrastruktūras kvalitāti nodrošinot tās atbilstību pieaugošajai satiksmes intensitātei lauku teritorijās, kas veicinās apdzīvotības saglabāšanos.

Projekta īstenošanas laiks no 2011. gada līdz 2013. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums - 57928,40 Eur, pašvaldības finansējums - 20596,77 Eur.

 

Projekts "Riebiņu novada Rušonas sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija"

Projekta mērķis - Veikt Riebiņu novada Rušonas sporta zāles vienkāršotu rekonstrukciju, nodrošinot iespējas katram indivīdam piedalīties sporta aktivitātēs drošā un veselīgā vidē.

Projekta īstenošanas laiks no 2011. gada līdz 2013. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums - 48494,32 Eur, pašvaldības finansējums - 17242,49 Eur.

 

Projekts "Riebiņu novada Sīļukalna kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija"

Projekta mērķis - Veikt Sīļukalna KN vienkāršoto rekonstrukciju, sakārtojot un labiekārtojot ēku un tās apkārtni.

Projekta īstenošanas laiks no 2011. gada līdz 2013. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums - 38417,54 Eur, pašvaldības finansējums - 15309,30 Eur.

 

Projekts "Riebiņu novada Riebiņu bibliotēkas rekonstrukcija"

Projekta mērķis - Veikt Riebiņu bibliotēkai paredzētās ēkas rekonstrukciju, izveidojot mūsdienīgu, novada attīstības interesēm un LR normatīvajiem aktiem atbilstošu bibliotēku, kas apkalpotu ne tikai novada iedzīvotājus, bet dotu ieguldījumu Latgales reģiona informatīvajā apgādē un iekļautos Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēmā.

Projekta īstenošanas laiks no 2011. gada līdz 2014. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums - 216 995,07 Eur, pašvaldības finansējums - 74745,59 Eur.