{!title

KPFI projekti

Projekts "Kompleksu risinājumu ieviešana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Riebiņu vidusskolas ēkā"

Projekta mērķis - Enerģijas patēriņa samazināšana apkures un apgaismojuma nodrošināšanai Riebiņu vidusskolā, uzsākot arī siltumenerģijas ieguvi no atjaunojamiem energoresursiem, kopumā sekmējot siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanos.

Projekta īstenošanas laiks no 2013. gada līdz 2014. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums 369 145,52 Eur, pašvaldības finansējums - 462 168,19 Eur.