{!title

Latvijas - Igaunijas - Krievijas programma

Projekts "Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos" (saīsināti Aqua life)

Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas teritorijas pievilcību, izmantojot kopīgu izglītojošo pieeju, pieredzes apmaiņu un kopīgus risinājumus, lai uzlabotu Latvijas un Krievijas dabisko un mākslīgo publisko ūdenstilpņu vides stāvokli.

Projekta kopējais budžets – EUR 623 583,53, tajā skaitā Programmas līdzfinansējums 90% - EUR 561 225,17, nacionālais finansējums 10% - Eur 62 358,36.