{!title

Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu projekti

Projekts „Veselīga dzīvesveida popularizēšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežu reģionos” (“Promotion of a Healthy Lifestyle in Border Regions of Latvia and Belarus” (“Move for life”))

Projekta mērķis - veicināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanos un padarīt pievilcīgākas Latvijas un Baltkrievijas pierobežas teritorijas, kā arī sadarbojoties attīstīt infrastruktūru aktīvam dzīvesveidam.

Projekta īstenošanas laiks no 2011. gada līdz 2014. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - EKPI finansējums 49491,08 Eur, valsts budžeta dotācija - 2749,51 Eur, pašvaldības finansējums - 2749,51 Eur.

 

Projekts „Izglītības, veselības un sociālās jomas attīstības uzlabošana Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežas reģionā” („Enhancement of education, health and  social development for joint community target groupsin cross border region of Latvia, Lithuania and Belarus” („Health is Wealth”).

Projekta mērķis - veicināt iedzīvotāju sportiskā aktivitātes, uzlabot Dravnieku pamatskolas stadiona infrastruktūru.

Projekta īstenošanas laiks no 2011. gada līdz 2014. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - EKPI finansējums 59 535,73 Eur, valsts budžeta dotācija - 525,32 Eur, pašvaldības finansējums - 9980,98 Eur.

 

Projekts „Tour de Latgale & Pskov” - Tūrisma-atpūtas vietas labiekārtošana pie Bicānu ezera

Projekta mērķis - Veikt Gelenovas parka labiekārtošanu, tūrisma – atpūtas vietas izveidošanu Bicānu ezera krastā.

Projekta īstenošanas laiks no 2012. gada līdz 2013. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums 58925,12 Eur, pašvaldības finansējums - 8838,77 Eur.

 

Projekts „Trešais solis Eiroreģiona „Ezeru zeme” stratēģijai – kopīga nākotnes plānošana ilgtspējīgai sociālajai un ekonomiskajai attīstībai Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijās”

Projekta mērķis - veicināt integrētu, koordinētu un harmonisku sociālo un ekonomisko attīstību un stiprināt kopīgo stratēģisko attīstību un plānošanu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionos Eiroreģiona „Ezeru zeme” teritorijā.

Projekta īstenošanas laiks no 2013. gada līdz 2014. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - ENPI programmas finanasējums - 269 892,54 Eur, valsts finansējums - 29988,06 Eur.