{!title

Latvijas - Lietuvas pārrobežu projekti

Projekts LLI – 006 „Harmoniska pārrobežu sadarbība satiksmes drošībā Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos (LATLIT TRAFFIC)”

Projekta mērķis - Uzlabot satiksmes drošību Riebiņos, izbūvējot gājēju celiņu, gājēju tiltiņu pār Feimankas upi un ierīkot apgaismojumu.

Projekta īstenošanas laiks no 2009. gada līdz 2011. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - ERAF finansējums 141 900,70 Eur, valsts budžeta dotācija 1252,07 Eur, pašvaldības finansējums - 23789,23 Eur.

 

Projekts LLIII-166 „Animalterapijas izmantošana Latvijas – Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai" jeb „CURED BY ANIMALS"

Projekta mērķis - „CURED BY ANIMALS" ir vērsts uz sociālās dzīves vides uzlabošanu, popularizējot un ieviešot unikālu rehabilitācijas metodi – animalterapiju.

Projekta īstenošanas laiks no 2010. gada līdz 2011. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - ERAF finansējums 8498,30 Eur, valsts budžeta dotācija - 499,90 Eur, pašvaldības finansējums - 999,80 Eur.

 

Projekts  „Pilsētu dīķu ekoloģiskā stāvokļa atjaunošana Latvijas un Lietuvas pierobežas pašvaldību teritorijās” "Renewal of the environmental condition of the public water tanks in Latvia and Lithuania" ("Aqua life")

Projekta mērķis - Projekta ietvaros plānots izstrādāt tehnisko projektu Riebiņu parka dīķu un Feimankas upes dīķa tīrīšanai un iegādāties aprīkojumu Riebiņu parka labiekārtošanas darbiem.

Projekta īstenošanas laiks no 2011. gada līdz 2014. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - ERAF finansējums 32232,25 Eur, valsts budžeta finansējums - 284,40 Eur, pašvaldības finansējums - 5403,64 Eur.

 

Projekts "Atjaunojamo energoresursu pielāgošanas iespējas Latgales reģionā, Utenas apriņķī un Paņevežas apriņķī” („Possibilities of Renewable Energy Resources Adaptability in Latgale Region, Utena County and Panevezys County””Renewable Energy)).

Projekta mērķis - veicināt alternatīvas enerģijas avotu izmantošanu un popularizēšanu, kā arī esošo enerģijas avotu aizvietošanu esošajās apkures un apgaismes sistēmās.

Projekta īstenošanas laiks no 2011. gada līdz 2012. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - ERAF finansējums - 81862,65 Eur, valsts budžeta dotācija - 722,32 Eur, pašvaldības finansējums - 13724,03 Eur.