{!title

Latvijas - Šveices sadarbības programma

Projekts "Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs"

Projekta mērķis - uzstādīt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas, evakuācijas avārijapgaismes un izgaismoto evakuācijas izeju norādītāju sistēmas.

Projekta īstenošanas laiks no 2013. gada līdz 2014. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - programmas finansējums 15 827,19 Eur, pašvaldības finansējums 1758,58 Eur.

 

Projekts „Riebiņu novada jauniešu iniciatīvu centra “PAKĀPIENI “ izveide”

Projekta mērķis - veicināt jaunatnes politikas jomās īstenojamu mērķtiecīgu darbību kopumu, kas veicinās novada jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Projekta īstenošanas laiks no 2014. gada līdz 2015. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - programmas finansējums 102 290,78 Eur, pašvaldības finansējums 36 822,25 Eur.