{!title

Pašvaldības mazo grantu projekti

2013. gada projekti "Iedzīvotāju iniciatīvu stiprināšana"

Programmas mērķis - Atbalstīt Riebiņu novada vietējo iniciatīvas grupu projektus, kas veicina kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.

Kopējais programmas finansējums - 2988,03 Eur

 

2014. gada projekti "Mazo grantu projektu konkursam „Seno amatu prasmju saglabāšana, jaunu tūrisma produktu radīšana, tūrisma aktivitāšu veicināšana Riebiņu novadā ”Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2014.gadā"

Programmas mērķis - veicināt nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu un ar tūrismu saistītos pakalpojumus un infrastruktūru, veicināt tradicionālo amatu un prasmju pārmantojamību un popularizēšanu plašākā sabiedrībā.

Kopējais programmas finansējums - 2736,00 Eur.

 

2015. gada projekti "Mazo grantu projekti “Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā” "

Kopējais programmas finansējums - 5000,00 Eur.

 

2016. gada projekti "Mazo grantu projekti “Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā”

Kopējais programmas finansējums - 4747.38 Eur.

 

2017. gada projekti "Mazo grantu projekti “Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā”

Kopējais programmas finansējums - 6000,00 Eur.