{!title

Meža attīstības fonda projekti

Projekts „Latvijas iedzīvotāji kopā nākotnes mežam” „Meža dienas 2013” norises nodrošināšanai"

Projekta mērķis - Nodrošināt Riebiņu parka un Feimankas upes krastmalas sakopšanas darbus, veikt izglītojošus pasākumus par mežu.

Projekta īstenošanas laiks - 2013. gads.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums 426,86 Eur, pašvaldības finansējums - 213,43 Eur.

 

Projekts Pasākuma "Meža dienas 2014" norises nodrošināšana Projektā “Sakoptai videi Riebiņos sakām – JĀ!”

Projekta mērķis - Uzlabot Riebiņu ciemata iedzīvotāju dzīves kvalitāti, uzlabojot apkārtējo vidi, veicot ciemata sakopšanas un apzaļumošanas pasākumus.

Projekta īstenošanas laiks - 2014. gads.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums 500,00 Eur, pašvaldības finansējums - 300,00 Eur.

 

Projekts Meža dienas “Kopā nākotnes mežam”  projekts “Sakopta vide-draudzīga vide”

Projekta mērķis - Projekta ietvaros Rušonas pagasta Geļenovas parkā tika uzstādīti informatīvie stendi ar informāciju par tajā esošajām 23 eksotiskajām koku sugām.

Projekta īstenošanas laiks - 2015. gads.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums 600,00 Eur.

 

Projekts Meža dienas “Kopā nākotnes mežam”

Projekta mērķis - Soliņu uzstādīšana Galēnu muižas parkā

Projekta īstenošanas laiks - 2016. gads.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums 400,00 Eur.

 

Projekts Meža dienas “Kopā nākotnes mežam”

Projekta mērķis - Soliņu uzstādīšana  un stādiņu iegāde Geļenovas parkam

Projekta īstenošanas laiks - 2017. gads.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums 500,00 Eur.