{!title

Norvēģijas finanšu instruments

Projekts “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”

Projekta mērķis - stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu mācīties salīdzinot sistēmu, kas ir balstīta uz salīdzināmās bāzes metodes principiem un izmanto salīdzināmo datu bāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, mācīties salīdzinot sistēmas ietvaros tiks iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām.

Projekta īstenošanas laiks no 2014. gada līdz 2016. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums 7166.88 EUR.