{!title

Zivju fonda projekti

Projekts „Riebiņu novada Rušonas pagasta Kategrades ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”

Projekta mērķis - Izstrādāt zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus.

Projekta īstenošanas laiks - 2011. gads.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums 1027.60 Eur.

 

Projekts „Riebiņu novada Rušonas pagasta Bicānu ezera zivju krājumu papildināšana”

Projekta mērķis -

Projekta īstenošanas laiks - 2011. gads.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums 468.69 Eur.

 

Projekts „Riebiņu novada Rušonas pagasta Jašezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”

Projekta mērķis - izstrādāt zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus

Projekta īstenošanas laiks - 2011. gads.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums 749.85 Eur.

 

Projekts "Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Riebiņu novada ūdenstilpnēs"

Projekta mērķis - Veicināt zivsaimniecības attīstību Riebiņu novadā, izstrādājot zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā Salkas un Salmeja ezeriem.

Projekta īstenošanas laiks - 2013. gads.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums 3615.52 Eur, pašvaldības finansējums 395.10 Eur.

 

Projekts „Zivju resursu krājumu pavairošana Riebiņu novada Rušonas pagasta Kategradas ezerā”

Projekta mērķis - papildināt zivju resursu krājumus Kategradas ezerā, līdz ar to veidojot labvēlīgu vidi makšķerniekiem, rekreācijas un tūrisma attīstībai Riebiņu novadā

Projekta īstenošanas laiks - 2013. gads.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums 2558.32 Eur, pašvaldības finansējums 284.16 Eur.

 

Projekts "„Zivju resursu krājumu pavairošana Riebiņu novada Rušonas pagasta Eikša ezerā”

Projekta mērķis - papildināt zivju resursu krājumus Eikša ezerā, līdz ar to veidojot labvēlīgu vidi makšķerniekiem, rekreācijas un tūrisma attīstībai Riebiņu novadā.

Projekta īstenošanas laiks 2014. gads.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums 1210.00 Eur.

 

 

Projekts "Materiāli tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem Riebiņu novada ezeros"

Projekta mērķis - pilnveidot materiāltehnisko nodrošinājumu zivju resursu aizsardzības pasākumu uzlabošanai Riebiņu novada ezeros.

Projekta īstenošanas laiks 2014. gads.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums 7616.95 Eur, pašvaldības finansējums 521.51 Eur.

 

Projekts "Materiāli tehnisko līdzekļu iegāde Riebiņu novada kārtībniekiem - zivju inspektoriem efektīvai zivju resursu aizsardzības pasākumu veikšanai ziemas periodā"

Projekta mērķis - Materiāli tehnisko līdzekļu iegāde Riebiņu novada kārtībniekiem – zivju inspektoriem efektīvai zivju resursu aizsardzības pasākumu veikšanai ziemas periodā

Projekta īstenošanas laiks no 2014. gada līdz 2015. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums 8056.66 Eur.

 

Projekts ”Zivju resursu atražošanas pasākumu īstenošana Riebiņu novada Kategrades un Bicānu ezeros”

Projekta mērķis -

Projekta īstenošanas laiks 2015. gads.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums 5807.09 Eur, pašvaldības finansējums 1935.70 Eur.

 

Projekts “Zivju resursu aizsardzības pasākumu pilnveidošana Riebiņu novada ūdenstilpnēs, kurās notiek licencētā makšķerēšana”

Projekta mērķis -

Projekta īstenošanas laiks 2015. gads.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums 1982.23 Eur, pašvaldības finansējums 501.90 Eur.

 

Projekts „Zandarta mazuļu iegāde un ielaišana Riebiņu novada Salmeja ezerā, Kaučera ezerā un Jāšezerā”

Projekta mērķis -

Projekta īstenošanas laiks 2016. gads.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums 4348.00 Eur, pašvaldības finansējums 1460.30 Eur.

 

Projekts „Materiāli tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu aizsardzības uzlabošanai Riebiņu novada ūdenstilpnēs”

Projekta mērķis -

Projekta īstenošanas laiks 2016. gads.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums 3047.11 Eur, pašvaldības finansējums 1016.37 Eur.