{!title

Projektu video sižeti

1) Projekts „Veselīga dzīvesveida popularizēšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežu reģionos”

Riebiņu novadā popularizē veselīgu dzīvesveidu (2013.g.) https://www.youtube.com/watch?v=TXn5Z4J4-DI&feature=youtu.be

Riebiņos norisinājās starptautiskās sacensības "Move for life" (2014.g.) https://www.youtube.com/watch?v=Laet8T2W9gU&feature=youtu.be

2) Projekts "Sociālai mājai „Rudenāji”, Galēnos, nepieciešamā aprīkojuma iegāde"

Jaunas mēbeles sociālajai dzīvojamajai mājai "Rudenāji" (2011.g.) https://www.youtube.com/watch?time_continue=128&v=0qgTmBnPBTY

3) Projekts "Sociālās dzīvojamās mājas „Rudenāji” siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"

Renovēta sociāli dzīvojamā māja "Rudenāji" Galēnu pagastā (2011.g.) https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=p_5KDWPjH_s

4) Projekts "Atjaunojamo energoresursu pielāgošanas iespējas Latgales reģionā, Utenas apriņķī un Paņevežas apriņķī”

Riebiņos gaisma no saules un vēja enerģijas (2012.g.)  https://www.youtube.com/watch?v=VzGbAz5H4F4&feature=youtu.be

Hibrīdlaternas Riebiņu novadā (2012. g.)  https://www.youtube.com/watch?v=uUqZRn5gbng&feature=youtu.be

5) Projekts "Sociālo pakalpojumu centra izveide Riebiņu novadā"

Riebiņu novadā darbu sācis sociālo pakalpojumu centrs (2012.g.) https://www.youtube.com/watch?v=tnqz2DQYXrw&feature=youtu.be

6) Projekts "Riebiņu novada pašvaldības autoceļa Krištobi - Meža Mičulīši rekonstrukcija"

Riebiņu novadā rekonstruēts ceļš Krištobi-Meža Mičulīši (2012. g.) https://www.youtube.com/watch?v=N-ckHvgUNvI&feature=share&list=UUrvpWnWku06nEeN0h8WsPCQ

7) Projekts "Riebiņu novada Riebiņu bibliotēkas rekonstrukcija"

Riebiņu novadā rekonstruē centrālo bibliotēku (2012.g.)  https://www.youtube.com/watch?v=fs-dRmRsji4&feature=share&list=UUrvpWnWku06nEeN0h8WsPCQ

Riebiņu novadā ver durvis jaunā centrālā bibliotēka (2014.g.) https://www.youtube.com/watch?v=KDCYY44d98A&feature=youtu.be

8) Projekts "Riebiņu novada Rušonas sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija"

Tuvojas noslēgumam rekonstrukcijas darbi Rušonas sporta zālē (2012.g.) https://www.youtube.com/watch?v=vO98QBPzyFk&feature=share&list=UUrvpWnWku06nEeN0h8WsPCQ

9) Projekts "Riebiņu novada kultūras centra rekonstrukcija"

Riebiņos atklāj renovēto kultūras centru (2013.g.) https://www.youtube.com/watch?v=B2_ubrpbTmo&feature=youtu.be

10) Projekts "Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs"

Riebiņu novadam veiksmīga sadarbība ar Šveices vēstniecību (2013.g.) https://www.youtube.com/watch?v=TJ187jvrbL4&feature=share&list=UUrvpWnWku06nEeN0h8WsPCQ

11) Projekts „Izglītības, veselības un sociālās jomas attīstības uzlabošana Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežas reģionā”

Riebiņos iecerēts veidot 3 slēpošanas trases (2011.g.) https://www.youtube.com/watch?v=V4ZO62sZ8WY

12) Projekts "Kompleksu risinājumu ieviešana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Riebiņu vidusskolas ēkā"

Riebiņu novada vidusskolā notiek renovācijas darbi (2014.) https://www.youtube.com/watch?v=JPx915xpi30&feature=youtu.be

13) Projekts „Riebiņu novada jauniešu iniciatīvu centra “PAKĀPIENI “ izveide”

Riebiņos atklāts Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Pakāpieni” (2015.g.) https://www.youtube.com/watch?v=Y3zs42DwQD4&feature=youtu.be

14) Projekts Meža dienas “Kopā nākotnes mežam”  projekts “Sakopta vide-draudzīga vide”

Geļenovas parks Riebiņu novadā tiek sakārtots (2015.g.) https://www.youtube.com/watch?v=xZn6LyQ-0fQ&feature=youtu.be

15) Projekts “Specializētā autotransporta iegāde Riebiņu novada sociālā dienesta vajadzībām”

Riebiņu novadā pieejams specializēts transports cilvēkiem ar kustību traucējumiem (2017.g.) https://www.youtube.com/watch?v=SkKPxw1VMqY&feature=youtu.be

16) Projekts "Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1. kārta"

"Nometne bērniem par garīgās veselības nozīmi" (2017.g.) https://www.youtube.com/watch?v=fnyU4cFkaLs&feature=youtu.be

"Vingrošana bērniem kopā ar fizioterapeitu" (2017.g.)  https://www.youtube.com/watch?v=J-mgldRrjh8&feature=youtu.be

'Veselības diena"(2017.g.)  https://www.youtube.com/watch?v=lvG2zdjS_a8&feature=youtu.be

"Lekcijas par Sirds veselību" (2018.g.) https://www.youtube.com/watch?v=tf-B3LjhRHU&feature=youtu.be