{!title

Kontakti

Riebiņu novada dome

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326

Tālr.: 65326376, fakss: 65326375, e-pasts: riebini@riebini.lv 

 

Attīstības un plānošanas daļa:

 

Daļas vadītāja Inese Jakovele, tālr. 65326379, e-pasts: inese.jakovele@riebini.lv

Projektu vadītāja Ilze Kudiņa, tālr. 65392649, e-pasts: ilze.kudina@riebini.lv

Projektu vadītāja Antra Meluškāne, tālr. 65392649, e-pasts: antra.meluskane@riebini.lv

Projektu vadītāja ar specializāciju tūrismā un uzņēmējdarbībā Sanita Kabakova, tālr. 65392649, sanita.kabakova@riebini.lv