{!title

LLI - 349 "LEARN ECO TRAVEL"

LLI-349 „Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus” (LEARN ECO TRAVEL)

 

PROJEKTA APRAKSTS

Aukštaitijas (LT) un Latgales (LV) pierobežas reģioni ir bagāti ar dabiskiem ūdens objektiem, kas nav pilnībā pielāgoti tūrisma vajadzībām, kā arī atpūtai pie dabas personām ar invaliditāti. Ūdens objektiem ir liels potenciāls kļūt par ekotūrisma galamērķi reģionā, tomēr trūkst kopīgi ekotūrisma maršruti.

Ekotūrisma attīstības veicināšanai projekta ietvaros tiks uzlabota ūdens objektu infrastruktūra un to pieejamība personām ar invaliditāti, tiks radīti jauni ekotūrisma produkti, tādējādi palielinot apmeklētāju skaitu pierobežas reģionā. Projekta aktivitāšu ietvaros tiks aktualizēti vides aizsardzības jautājumi, tūrisma speciālistus, bērnus, ģimenes ar bērniem, vietējos iedzīvotājus un tūristus iesaistot piedzīvojumu nometnēs, tūrisma festivālos un praktiskajos semināros. Projekta laikā tiks apzināta ekotūrisma situācija un tās attīstības iespējas Latvijas un Lietuvas pierobežā. Piedaloties tūrisma ekspertiem no Latvijas un Lietuvas, tiks izstrādāti 3 jauni kopīgi ekotūrisma maršruti pa Latgali un Aukštaitiju, no kuriem viens būs piemērots personām ar invaliditāti.

Lai dažādotu atpūtas iespējas pie ūdeņiem, tiks iegādāts aprīkojums brīvā laika pavadīšanai, ņemot vērā arī tā pielietošanas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem, kas izvēlējušies ceļot. Tiks iegādātas dažādu veidu laivas, pludmales ratiņkrēsli, SUP dēļi, ūdens velosipēdi, katamarāni, glābšanas vestes, ūdens bumbas, āra vingrošanas rīki, kā arī putnu un dzīvnieku vērošanas aprīkojums (teleskops, binokļi). Sabalunkos kempings Sartai un Gražutes reģionālajā parkā kļūs par pirmo pilnīgi pielāgoto atpūtas vietu personām ar funkcionāliem traucējumiem.

RIEBIŅU NOVADA DOMES FINANSĒJUMS UN IZMAKSAS

Kopējās izmaksas

ERAF

Riebiņu novada domes līdzfinansējums

57 364,52 eiro

48 759,84 eiro

8 604,68 eiro

Kopējās projekta izmaksas ir 618 194,06 eiro. Projekta līdzfinansējums no  Eiropas Reģionālā attīstības fonda – 525 464,95 eiro.

PROJEKTA IEVIEŠANAS LAIKS

02.05.2018. - 01.11.2019. (18 mēneši)

CITA INFORMĀCIJA

Projekta Nr. LLI-349

Projekta partnerība: vadošais partneris: Preiļu novada dome, projekta partneri: Riebiņu novada dome, Aglonas novada dome (Latvija), Anīkšču rajona pašvaldība, Molētu rajona pašvaldība, Panevēžas pašvaldība, Sartu un Gražutes reģionālo parku direkcija (Lietuva).

Interreg Latvijas–Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Riebiņu novada dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Programmas mājaslapa: www.latlit.eu.

Eiropas Savienības tīmekļa vietne: www.europa.eu.

Projekta Facebook lapa: https://www.facebook.com/Learn-Eco-Travel-239951946557336/

 

Informācija par ūdens inventāra aprīkojuma izmantošanu  http://riebini.lv/lv/jaunumi/get/nid/3805

 

Riebiņu novadā jauns aprīkojums atpūtai uz ūdens - http://riebini.lv/lv/jaunumi/get/nid/2804

Veiksmīgi aizvadīti Rušonas ezera svētki - http://riebini.lv/lv/jaunumi/get/nid/2703

Nometne „Dabas pasaule mums visapkārt” Aglonā - http://riebini.lv/lv/jaunumi/get/nid/2691

Konkurss "DABAI DRAUDZĪGA CEĻOŠANA" - http://riebini.lv/lv/jaunumi/get/nid/2623

Mācīsimies dzīvot un ceļot zaļi! http://riebini.lv/lv/jaunumi/get/nid/2821

Ceļotājiem pieejama jauna mobilā aplikācija par Latvijas un Lietuvas ūdenstilpēm http://riebini.lv/lv/jaunumi/get/nid/3458

Jauni pārrobežas ekotūrisma maršruti Latgalē un Aukštaitijā http://riebini.lv/lv/jaunumi/get/nid/3373

Pārrobežu projekta ietvaros gandrīz divu gadu garumā attīstītas tūrisma iespējas Latgalē un Augštaitijā http://riebini.lv/lv/jaunumi/get/nid/3523

Ekotūrisma attīstības stratēģija 2019.-2023. gadam pārrobežu teritorijās (LV):

Ekotūrisma attīstības stratēģija 2019.-2023. gadam pārrobežu teritorijās (PDF)

Ekotūrisma attīstības stratēģija 2019.-2023. gadam pārrobežu teritorijās (ENG):

Ecotourism development strategy 2019‒2023 for cross-border areas (PDF)

Aktivitātes pārrobežu projektā “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus”

Ņemot vērā, ka dažiem projekta partneriem aizkavējusies aktivitāšu ieviešana, projekta “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus” (“Learn Eco Travel”) ieviešana pagarināta līdz 2020. gada 1. februārim.

Vasaras sezonā projekta ietvaros notikušas daudz un dažādas aktivitātes. Interesentiem bija iespēja piedalīties Eko-festivālā “Tuvāk Dabai”, kas norisinājās 31. maijā – 1. jūnijā, Aizkalnē. Festivāla organizatori aicināja videi draudzīga dzīvesveida atbalstītājus, ģimenes ar bērniem, jauniešus un seniorus piebiedroties un, radoši darbojoties, iesaistoties daudzveidīgās aktivitātēs, sajusties tuvāk dabai. Apmeklētāji  tika aicināti ierasties ar teltīm un nakšņot telšu pilsētiņā.

            Otrs Eko-festivāls ar nosaukumu “Zero waste” (tulk. “bez atkritumiem”) festivāls norisinājās 29.-30. jūnijā Atalieptē, Lietuvā, pievēršot uzmanību ekoloģiskam dzīvesveidam, inovatīvām un radošām pieejām atkritumu otrreizējai pārstrādei, dabas piesārņojuma problēmām. Riebiņu novadu festivālā pārstāvēja Riebiņu vidusskolas komanda ar skolotāju Allu Solovjovu.

Pašvaldība projekta ietvaros rīkoja skolēnu radošo darbu konkursu “Videi draudzīga ceļošana”. 12 – 14 gadus veci skolēni dažādās mākslas tehnikās radīja brīnišķīgus darbus, no kuriem žūrija izvēlējās četrus labākos autorus, kas augustā piedalījās nometnē “Dabas pasaule mums visapkārt” Lietuvā, Gražutes un Sārtu reģionālajā parkā. Riebiņu novadu nometnē pārstāvēja Amanda Klindžāne, Adriāna Volonte, Aleksandrs Rukmans (Riebiņu vidusskola), Olivia Dalova (Dravnieku pamatskola).

Projekta partneri vairāku mēnešu garumā kopīgi strādājuši pie projekta aktivitātes – jaunu ekotūrisma maršrutu izstrādes Latgales un Aukštaitijas pierobežas reģionos. Sākotnēji norisinājās darba grupas tikšanās, kurā piedalījās 30 tūrisma jomas profesionāļi, uzņēmēji un NVO pārstāvji no projekta partnerorganizācijām – Preiļu, Riebiņu un Aglonas novadiem Latvijā, Molētu un Anīkšču rajona, Paņevežas, kā arī Gražutes un Sartu reģionālajiem parkiem Lietuvā. Maršrutu izstrādātājs – uzņēmums “Walk15” (Lietuva), kam ir liela pieredze maršrutu izstrādē un ar ceļošanu saistītu plaša mēroga pasākumu rīkošanā. Galarezultātā  ceļotājiem pieejami trīs jauni ekotūrisma maršruti Latgalē un Aukštaitijā. Maršruti veidoti dažāda veida ceļotājiem, taču tos vieno uzsvars uz dabai draudzīgu ceļošanu un dabas vērtību apzināšanu.

Vēl viena no aktivitātēm, kas tiek īstenota projekta ietvaros – izstrādāta kopīga eko-tūrisma stratēģija projekta partneru teritorijām.

Riebiņu pašvaldība projekta budžeta ietvaros papildus iegādājusies piekabi motorlaivas ērtākai transportēšanai un 4 SUP dēļus, kā arī līdz gada nogalei plānots pasūtīt moduļtipa konstrukciju ūdens tūrisma inventāra uzglabāšanai.

Projekts “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus” (LEARN ECO TRAVEL) Nr. LLI-349 tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020. gadam atbalstu no 2018. gada 2. maija līdz 2020. gada 1. februārim. Kopējās projekta izmaksas ir 618 194,06 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 525 464,95 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 92 729,11 eiro apmērā, tostarp Riebiņu novada domes līdzfinansējums –8 604, 68 eiro.

Projekta koordinatore Antra Meluškāne

 

“Eiropas Savienības tīmekļa vietne: www.europa.eu”